Wednesday, April 11, 2007

sometimes i wonder..

Kung talagang masokista ako. That I always find myself in situations that are so hard and yet I can't seem to get out of it or I choose not to get out of it. Nachachallenge ba ko? Or maybe I just don't want changes to happen. Ewan. I always choose the hard way.. Aaargh.. Gusto ko ng iuntog ang ulo ko sa pader.. hay...

1 comment:

jishinka said...

neng, walang pukpukan ng ulo sa pader. Pede naten ikape ya...hehe