Thursday, October 23, 2008

the most odd sleeping position i've seen
Tinulugan na ang paglalaro. Pero tinanggal naman po namin siya agad sa posisyon na yan, right after some laugh trip and picture taking. =)

1 comment:

soloops said...

hahaha, hay JB, tama bang matulog na nakakapit sa gym?

Si Zoe may "darna" position din pag natutulog, nakataas ang kamay.